פתיחת בתי הספר וגני הילדים ביישוב


10/05/2020 17:20

להורים שלום

בהמשך להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות פתחנו השבוע את בתי הספר בישוב לתלמידי כיתות א-ג ולכל מערך החינוך המיוחד- ואנו מלאים הערכה לאופן החזרה ההדרגתית ולמשובים המצוינים.

החל מהיום (10.05.2020) נפתחו גם גני הילדים בישוב, נערכנו לקליטת הילדים צוותי הגננות והסייעות כאחד.

כולנו נערכנו לניקיון יסודי וחיטוי של מרחבי הלמידה.

אנו פונים אליכם ההורים כשותפים מלאים שלנו במסע החינוך להביע אמון בעשייה, בהיערכות ובהכנות ולהגיע למסגרות עפ"י כל ההנחיות של משרד הבריאות.

שיתוף הפעולה וההקפדה על הנחיות אלה הינן הערבות ההדדית אליה כולנו נקראים בימים אלה.

הקפדה על הנחיות אלה תביא לשמירה על בריאותינו כולנו.

מנהלות הגנים תעברנה אגרת להורים ובה הנחיות והדגשים לחזרה מיטבית בהתאם למתווה משרד החינוך והנחיות משרד הבריאות.

מאחלים לכם חזרה טובה לשיגרה "בצל קורונה"

איחולי בריאות איתנה.

חובב ראש המועצה

משה לוי

צוות אגף החינוך