פתיחת מחזור ב' לקורס סייעות


08/01/2020 09:47

לאור הצלחת מחזור א' "קורס סייעות" המוכר ע"י משרד החינוך ומשרד העבודה.

אנו בוחנים אפשרות לפתוח מחזור ב' לקורס סייעות בשיתוף השלטון המקומי וקרן מעגלים.

המעוניינות ברישום ובפרטים יפנו לארנונה חלבי 050-5341185