פתיחת מערכת החינוך


01/05/2020 13:38

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב לבחינת פתיחת מערכת החינוך, בה נבחנו ההיערכות הלוגיסטית-מנהלתית של מערכת החינוך והרשויות, נתוני התחלואה העדכניים, ממצאי דו"ח גרטנר בנושא הדבקה בקרב ילדים ותמונת המצב במדינות נוספות.

בהמשך לדיון העקרוני שהתקיים בתאריך 27.4.20 ולתנאים שנקבעו במסגרתו, התקיים היום דיון המשך והערכת מצב. בדיון הוחלט לחדש את פעילות מערכת החינוך, תוך עמידה בכל התנאים התברואתיים שנקבעו על ידי משרד הבריאות, כדלקמן:

* ביום א' הקרוב, 3.5.20, יחזרו ללמוד 5 שכבות בחינוך הכללי ו-5 שכבות בחינוך החרדי, כמפורט:

  • חינוך כללי: תלמידי כיתות א'-ג', י"א-י"ב
  • בחינוך החרדי: שכבות הגיל המקבילות לכיתות ז'-י"א
  • תלמידי החינוך המיוחד באופן מלא
  • נוער בסיכון – יסוכם בנפרד בשעות הקרובות.

* בשבוע הקרוב יושלמו ההכנות הלוגיסטיות-מנהלתיות בפעוטונים ובגנים מתוך כוונה להחזיר אותם לפעילות בתאריך 10.5.20. טרם החזרה לפעילות תתקיים הערכת מצב בנושא.

* באשר לכיתות ד'-י' – יגובש מתווה לחזרה לפעילות כבר בחודש מאי ולא יאוחר מהתאריך 1.6.20.

* בשלב זה, הלימודים לא יוגדרו כחובה (זולת למבחני הבגרות).

* משרד החינוך נידרש לוודא במוסדות החינוך אמצעים שיבטיחו עמידה בתנאי ההגיינה והתברואה.

* ההחלטה תעודכן במסגרת צו בריאות העם ע"י מנכ"ל משרד הבריאות.

בהערכת המצב השתתפו גם שר החינוך, שר הפנים, שר העבודה והרווחה, שר הבריאות שר האוצר, ר' המל"ל, מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ, מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל משרד האוצר, ר' שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, המשנה לר' המל"ל וגורמים נוספים.

שיר כהן
דוברת ראש הממשלה