צופרי פיקוד העורף יופעלו לציון ימי הזיכרון


19/04/2020 11:19

צופרי פיקוד העורף הפרוסים ברחבי המדינה יופעלו לציון ימי הזיכרון באמצעות צפירה רצופה

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

יום שלישי, 21 באפריל 2020, כ"ז בניסן תש"פ בשעה 10:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 2 דקות כחלק מיום הזיכרון לשואה ולגבורה.

לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה:

בערב יום הזיכרון – יום שני, 27 באפריל 2020, ג' באייר תש"פ, בשעה 20:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 1 דקה.

ביום הזיכרון – יום שלישי, 28 באפריל 2020, בשעה 11:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 2 דקות.

נזכור את כולם.

*במקרה של אירוע אמת תופעל אזעקה עולה ויורדת ויפורסמו הנחיות בתקשורת.