צער בעלי חיים – שומרים על החי בעקרון


17/10/2021 17:41

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) הנחקק בשנת 1994 בכנסת, קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר למתעללים ומזניחים בבעלי חיים.

מהות החוק:

1. איסור התעללות

(א) לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.
(ב) לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.
(ג) לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים.
(ד) לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.

2. איסור נטישה של בעל חיים

(א) לא ייטוש בעלים של בעל חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה – מחזיק) את בעל החיים.
(ב) נמצא בעל חיים עזוב, על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה, נטל ההוכחה כי לא נטשו.

נוהל חתולים:

  • העברת חתולי רחוב מסביבתם הינה עבירה על החוק.
  • חתול הינה חיה טריטוריאלית אשר תתקשה להשתלב בסביבה חדשה.
  • העברת חתולים ממקום למקום לא מעלימה את החתולים מהאזור.
  • בימים אלו מבצעת הרשות המקומית מבצע עיקור וסירוס לחתולי רחוב, זאת בכדי למנוע סבל לחתולים ומטרד לתושבים עקב התרבות לא מבוקרת.

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה בהנהלת שרון לוי מובילה בסיוע, ליווי וטיפול של ההולכים על 4 ברחבי היישוב ומרעננת את ההנחיות בנושא.