קביעת אזורים בתחום הרשות


02/03/2022 17:01

הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי

לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965