קבלת קהל במשרדי המועצה


15/03/2020 11:32

בהמשך להנחיות משרד הבריאות

החל מהיום 15.03.2020 תוגבל קבלת הקהל במשרדי המועצה.
נעבור למתן שירותים ללא קבלת קהל פיזית וכניסה למשרדי המועצה, אלא באמצעות טלפונים, מיילים ושירותים דיגיטליים.

פרטי התקשרות עם מחלקות המועצה