קובץ החלטות מליאת הוועדה המרחבית זמורה מספר 2024002


11/02/2024 16:24