קול קורא


22/03/2023 09:18

לתושבים ותושבות בגילאי 60 ומעלה

מעוניינים להשפיע ולהיות חלק ממשהו גדול?

בואו לקחת חלק בבניית תוכנית אזורית המשלבת חשיבה חדשנית לטובת עתיד ההזדקנות ברשויות אשכול שורק דרומי במטרה להתאים את המרחב הציבורי לאוכלוסייה בעידן של 100 שנות חיים.

על מה מדובר?

רשויות אשכול שורק דרומי יחד עם משרדי הממשלה, בהובלה של ג'וינט אשל, יזמו מהלך שמטרתו לתכנן וליישם מרחב ציבורי נגיש לכל התושבים.ות הוותיקים במטרה להעלות את איכות חייהם באמצעות הנוכחות וההשתתפות שלהם בכל מרחבי החיים בהיבטים חברתיים. כלכלים ופיזיים.

את מי אנחנו מחפשים?

תושבות ותושבים בני 60 ומעלה שמעוניינים להיות שותפים בקבלת ההחלטות בתהליך התכנון והיישום ברמה האזורית ובזיקה לרשויות בהן הם חיים. עדיפות לא.נשים שיש להם עניין להשפיע! א.נשים שעמדו בצמתי קבלת החלטות בנושאי תכנון, בריאות, חברה, כלכלה, חינוך, תרבות וכולי, א.נשים שמעוניינים להיות חלק מקהילה מעורבת.

איך זה הולך לעבוד?

אנחנו נכנס מפגש אזורי שלוש פעמים לאורך שנת התכנון (2023) במסגרתו יתנהל תהליך חשיבה יצירתית צופה פני עתיד. הנציגים בשולחן האזורי יהיו חוליה מקשרת לאנשי המקצוע ולנציגות הוותיקים ברשויות המקומיות, בהן הם גרים.

בתאריך 27.03.2023 תתקיים פגישת זום אישית עם כל מועמד.ת במטרה לתאם צפיות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"ל:

naama.up60@eshkolsd.co.il

nesyas2222@gmail.com