‏קול קורא


23/05/2023 19:30

להגשת מועמדות לקבלת מלגה לתלמידים מצטיינים לפעילויות שאינן ממומנות על-ידי משרד החינוך

מועצה מקומית קריית עקרון מעודדת חתירה למצוינות בחינוך בתחומים מגוונים, תחומי העשרה והעמקה.

כדי לסייע לתלמידים שלנו למצות את היכולות שלהם, המועצה קוראת לכל המעוניין להגיש מעומדות לקבלת מלגה עפ"י הקריטריונים הבאים:

 1. התלמיד ומשפחתו תושבי קריית עקרון, לפחות 3 שנים.
 2. התלמיד משובץ/מיועד לשיבוץ בלימודים המשקפים תהליכי מצוינות והצטיינות, באחד מהמפורטים להלן:
  – תוכנית מצטיינים המוכרת על-ידי משרד החינוך.
  – תואר אקדמי במוסד לימודי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת תוכנית מצטיינים (כדוגמת תלמידי תיכון הלומדים באקדמיה).
  – תוכנית ייחודית עילית, ברמה הארצית.

את הבקשות יש להגיש למזכירות אגף החינוך במייל: orlit@ekron.org.il עד ה-08.06.2023 בשעה 12 בצהריים

 • הניסוח מכוון למגדר הנשי והגברי כאחד למרות שהניסוח בלשון זכר
 • אין באמור כדי לחייב את המועצה במימון או בהיקף המימון.
 • הבקשות יידונו בוועדה ייעודית, בכפוף לקיום סעיף תקציבי, גובהו והיקף הבקשות שיוגשו.

בברכה,
ניסן גז

מנכ"ל המועצה