קול קורא


31/10/2023 20:42

פנייה לקבלת הצעה למתן שרותי ייעוץ בכתיבת מכרז לבחירת גוף מנהל לבניית מבני ציבור ברובע שדות בקריית עקרון עבור מנהלת רובע שדות במועצה מקומית קריית עקרון