קורונה – הגבלת התקהלויות


06/07/2020 18:20

קורונה – הגבלת התקהלויות עדכון משרד הבריאות נכון ליום 06.07.2020