המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / קישורים לשעת חירום

קישורים לשעת חירום

אתר פיקוד העורף – www.oref.org.il

אתר משטרת ישראל – www.police.gov.il

אתר מגן דוד אדום בישראל – www.mdais.org

אתר שרותי כבאות והצלה – www.102.gov.il

אתר אגף בכיר לביטחון, שעת חירום, בטיחות סביבתית – משרד החינוך – https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm

קריית עקרון בפייסבוק – https://www.facebook.com/kiryat.ekron.muni.il/

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב