קריית עקרון לובשת חג


01/09/2016 09:05

קריית עקרון לובשת חג לקראת החזרה לבתי הספר

עיקר ההתרגשות היא בקרב העולים לכיתה א',

ראש המועצה חובב צברי וחברי המועצה מאחלים בהצלחה לכולם

לתלמידים להורים למורים למנהלות לצוות הפדגוגי שנה פוריה ומוצלחת