קריית עקרון מחזקת את הבטחון!


25/02/2020 15:22

השבוע השלימה מועצה מקומית קריית עקרון התקנת מצלמות בבתי הספר: בן צבי, אוהל מאיר, פלך ובית נועם.

זאת במסגרת בניית מעטפת בטחונית ואכפתית במרחב בתי הספר למניעת אירועים חריגים. לרשות המקומית, היכולת לבצע מעקב, בקרה ותחקור באמצעות מרכז שליטה הנמצא במחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה. מצלמות אלו, מצטרפות למערך המצלמות הקיים בשערי הישוב ובגנים הציבוריים.

מנהל הפיקוח ואיכות הסביבה שרון לוי: "פרויקט רישות הישוב במצלמות, הינו פרויקט אותו אני מוביל. לפרויקט חשיבות רבה להגברת תחושת הבטחון, לאכיפה ולמניעת אירועים חריגים."

מחזיק תיק הפיקוח ואיכות הסביבה יובל יעקב: "אני שמח על הצבת המצלמות במתחם בתי הספר. למצלמות ערך מוסף וכלי איכותי וחשוב בהיבט האכיפתי."

ראש המועצה חובב צברי: "זהו פרויקט חשוב שיגביר את הבטחון בישוב ואת תחושת הביטחון האישי,  יחזק את ההרתעה וימנע אירועים חריגים במרחב בתי הספר."

המצלמות שבבתי הספר מצטרפות למערך המצלמות הקיים.

בשנת 2020 אנו מתכננים הקמת  אתרי צילום נוספים ע"ב תוכנית כוללת, זאת מתוך הבנה כי אמצעים טכנולוגיים בשילוב כ"א, יתן מענה איכותי בהיבט הבטחוני והאכיפתי.