קריית עקרון מתרגלת כשירות לתפקוד במצבי חירום


01/03/2017 00:20

בתאריך 28.02.2017 התקיים אמון מכלול מידע לציבור במועצה המקומית קריית עקרון.

אימון זה הינו חלק מתכנית עבודה תלת-שנתית של פיקוד העורף לשמירת הכשירות של הרשות המקומית לעתות חירום, והתקיים זו השנה השנייה ברציפות לבקשת המועצה המקומית.
באימון לקחו חלק ראש המועצה מר חובב צוברי, קב"ט המועצה מר עזרא ימיני ומנהלת מכלול המידע לציבור הגב' מלי מרחבי בליווי 20 מתנדבים ועובדי הרשות המהווים את מכלול המידע לציבור של המועצה. על התרגיל פיקחו קצין הדרכת אוכלוסייה לשעת חירום סגן חן ששו וקצין הסברה נפת שפלה מר אלון באורנפלד.
אימון מכלול המידע לציבור התמקד השנה בפן המעשי של התכנית למצבי חירום, ובוצע בעיקרו על ידי הזרמות טלפוניות והודעות וואטסאפ על ידי חיילי "צוהר-כתום" ומדריכי אוכלוסייה לשעת חירום של פיקוד העורף.
בדו"ח שפורסם על ידי רס"ן שירן אטיאס טלנר, קצינת התנהגות אוכלוסייה במחוז ירושלים והשפלה מטעם פיקוד העורף, צוינה לשבח התייצבות מלאה של כל חברי המכלול וכן צוינה השתתפותו של ראש המועצה וקב"ט המועצה באימון. רס"ן אטיאס טלנר העידה כי תרגיל זה קידם רבות את כשירות המועצה המקומית בהכנה לחירום, והתייחסה לשיתופי הפעולה בתוך המכלול באומרה כי שיח משותף בין הגורמים השונים ברשות המקומית חשוב ומשמעותי לקידום שיתופי פעולה בזמני חירום. עוד ציינה אטיאס טלנר את תפקודה של מנהלת המכלול, הגברת מלי מרחבי, שלדבריה תכננה וליוותה את האימון מקצה לקצה באופן מופתי. עוד ציינה הרס"ן כי התנהלותה של הגברת מרחבי היא דוגמה ומופת לאופן בו מנהל מכלול מידע לציבור צריך להיות מעורב בהכנות לחירום.
את דו"ח האימון חתמה רס"ן אטיאס טלנר בברכת יישר כח, שכן באימון בלטה עצמאות המכלול במשימותיו וביצירת שיתוף פעולה עם המתנדבים והקהילה והדגישה כי תכונות אלו בתפקוד המכלול הן המפתח לתפקוד נכון מקדם חוסן בעתות חירום.
חובב צברי, ראש המועצה המקומית קרית עקרון : "היערכות ותרגול בשגרה הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום. מוסדות החינוך בקריית עקרון מוכנים לכל תרחיש. אני רוצה להודות לקב"ט המועצה ומנהלת מכלול המידע לציבור הגב' מלי מרחבי ולמתנדבים על המוכנות והמעורבות".