קריית עקרון! עם הפנים לעתיד


15/02/2024 16:25

קריית עקרון! עם הפנים לעתיד

הסכם הגג שנחתם בין המועצה למנהל מקרקעי ישראל (רמ"י) הינו הסכם היסטורי ומשמעותי שתפקידו להכפיל את היישוב בהדרגה תוך השקעה בשכונות הוותיקות והוצאת היישוב מקיפאון הבנייה שנמשך מעל ל3 עשורים, מפאת מחסור בקרקעות.

מפאת החשיבות שבהסכם הגג לפיתוחה של קריית עקרון, עמדה המועצה על תנאים ברורים שיבטיחו את שדרוג התשתיות ביישוב הוותיק וקבלת משאבים הולמים על מנת לבצע פיתוח ראוי ליישוב כולו ובכלל זאת לרובע שדות.

עם חתימה על הסכם הגג של 'רובע שדות' המכרז הראשון שפורסם זכה לביקוש רב.

שיווקי הקרקעות בשכונה מפורסמים בשלוש פעימות:

  • הפעימה הראשונה הכוללת 1,260 יחידות דיור שווקה בהצלחה רבה.
  • הפעימה השנייה שווקה לאחרונה, ובמסגרתה 1,023 יחידות דיור
  • ופעימה שלישית צפויה לצאת לשיווק בעתיד הקרוב עם 1,619 יחידות דיור.

בעוד השיווק של הפעימה הראשונה הכוללת 1260 יחידות דיור מתקדמת בהצלחה עפ"י התכניות ואף כבר נפתחו ההגרלות לזכאים ולבני המקום באתר משרד השיכון והבינוי, שיווק הפעימה השנייה יצא לדרך שלא עפ"י ההסכמות שהושגו בין המועצה לרמ"י.

המועצה התנתה את קיום המכרז בפעימה השנייה בעמידה בהתחייבויות של רמ"י כלפי המועצה, אשר יבטיחו כאמור את פיתוחה הראוי של קריית עקרון והשקעת משאבים הולמת לצרכי היישוב והמשך שגשוגו. משהתחוור למועצה כי רמ"י מבקשת להקטין את משאבי הפיתוח ליישוב ובכלל זאת חזרה בה מהתחייבותה לשלם 30 אלף שקל על כל יחידת דיור שתבנה בשכונה בשיווק השני, הבהירה המועצה לרמ"י שלא תיתן ידה לשיווק השלב השני, עד שתבטיח הקצאת כספים משמעותית וראויה, שתסייע לשדרג את התשתיות הקיימות ולממן את בניית מבני הציבור והחינוך בשכונה החדשה.

לאור התעקשות רמ"י שלא לעמוד בתנאי ההסכם, החליטה המועצה לעתור ולדרוש את עצירת השיווק עד להסדרה והסכמה בין הצדדים. בית המשפט קיבל את עמדת המועצה והתרשם כי יש דברי אמת בטענותיה בנושא ולכן הורה על הקפאת המכרז של הפעימה השנייה בלבד עד לבירור הנושא.

הסכם הגג הוא תולדה של משא ומתן ארוך ועיקש של הנהגת המועצה מול רמ"י. ההסכם נוסח לאורך תקופה ארוכה וזאת לאור ההתעקשות של המועצה לשמור על האינטרסים של היישוב והתושבים מול רמ"י. אי העמידה בתנאי ההסכם מצד רמ"י מהווים חציית קו אדום מבחינת המועצה. המועצה לא תיתן את ידה לכל מהלך שלא יהיה בו כדי להבטיח את שגשוגה של קריית עקרון ותנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה לצורך כך.

חשוב לנו שתדעו כי מאז ומתמיד המועצה רואה את טובת התושבים וטובת עתיד היישוב ותמשיך לעמוד על כך שרמ"י תיישם את תנאי ההסכם במלואם. המועצה מאמינה כי בית המשפט יורה לרמ"י לקיים את התחייבויותיה ולהעמיד את המימון הראוי ליישוב. בכוונת המועצה לעשות כל שלאל ידה למען תושביה ואין בכוונתה להתפשר על איכות הבנייה והפיתוח ביישוב.