קריה יפה ומקיימת


01/01/2015 21:42

קריית עקרון זכתה זו השנה השנייה בתחרות המועצה לארץ ישראל יפה, בתואר: 'קריה יפה ומקיימת'.

חובב צברי: "אני מלא גאווה לקבל בשם קריית עקרון את התעודה עם חמישה כוכבי יופי ליישוב".

טקס הענקת התעודה התקיים במרכז וואהל בגבעת שמואל, במעמד יו"ר המועצה מרב אברהם כץ עוז, המנהלת הכללית של משרד הפנים, הגברת אורנה בכור ועוד.

תחרות 'קריה יפה ומקיימת בישראל יפה' הינה אחת מהבולטות ביותר, שבתחרויות המועצה לישראל יפה. היא נערכת מדי שנה החל משנת 1993, והשתתפו בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ויישובים במועצות אזוריות, שהתמודדו על קבלת כוכבי יופי.

התחרות מעודדת פיתוח של הסביבה העירונית על פי העקרונות המודרניים, המכתיבים יצירת שיווי משקל נאות בין הבנייה האורבנית לטיפוח הריאות הירוקות, זאת תוך כדי הקפדה על מניעה של מפגעים סביבתיים וחזותיים והנעת תהליך של שיפור מתמיד באיכות חיי התושבים.

מר חובב צברי, ראש המועצה המקומית קריית עקרון: "אני מלא גאווה לקבל בשם קריית עקרון את התעודה עם חמישה כוכבי יופי ליישוב, תעודה זו הינה אות כבוד לתושבים, למועצה ולעובדיה, זוהי הזדמנות נפלאה להודות לכל אחד ואחת על חלקו במאמץ לטובת היישוב והמרחב הציבורי בו".