רחבת המועצה – הודעה


06/01/2022 13:58

תושבים יקרים,

בימים אלה תוחזר רחבת המועצה למצב הקודם וזאת על מנת לשמור על הבטיחות באזור ולהוריד את הגידור סביב המועצה ולהנגיש את המבנה לכלל התושבים, אולם בחודשים הקרובים צפויות להתחיל עבודות ביצוע לחידוש הרחבה סביב מבנה המועצה.

העבודות נמצאות בשלבי תכנון מתקדם