ריכוז שירותים הניתנים בחינם בתקופת משבר הקורונה


24/03/2020 23:46

תחום שם הארגון מספר טלפון / אתר נושא הסיוע הערות
סיוע רפואי חברים לרפואה 054-7123930 קו למעוטי יכולת הנמצאים בבידוד וזקוקים לקבלת
תקופות עד הבית
סיוע רפואי יד שרה קו קורונה
02-6444639
קו קורונה להשאלת ציוד רפואי לאנשים הנמצאים בבידוד
סיוע למבודדים /
נזקקים
ידידים סיוע דרכים 053-3131310 סיוע בשינוע ועזרה לאנשים הנמצאים בבידוד קיימת גם אפליקציה
סיוע מבודדים / נזקקים לב אחד 02-6760244 תשתית מתנדבים לעזרה לאנשים בבידוד המופעלת
ע"י חניכי מכינות קד"צ. סיוע כללי במגוון צרכים
ניתן לפנות גם
בווצסאפ
נפשי ער"ן 1201 שלוחה 6 סיוע טלפוני נפשי בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואנגלית
נפשי נט"ל 1-800-363-363 סיוע טלפוני נפשי
נפשי מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אובדן 050-9949244 סיוע נפשי להרגעת מצבי חרדה אצל אנשים בבידוד.
שירותים לאזרח משרד הבריאות 5400* קישור
שירותים לאזרח המוסד לביטוח לאומי 6050* קישור
שירותים לאזרח שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח 118 קישור
שירותים לאזרח מוקד מענה ממשלתי מרכזי 1299
שירותים לאזרח דחיית משכנתאות – בנקים טלפונית – מול רוב הבנקים (לאומי, פעלים,
דיסקונט, מזרחי)
אפשרות לדחיית תשלומי המשכנתא ל 3-4 חודשים (בהתאם לבנק) ללא עמלה. ניתן לפנות טלפונית מבלי להגיע לבנק
שירותים לאזרח ביטוח לאומי – דמי אבטלה קישור קבלת דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת. בכפוף
לחתימה בלשכת התעסוקה (מקוונת, מבלי להגיע לסניף)
והגשת תביעה (מקוונת) בביטוח הלאומי
פנאי כותר קישור ספרים מקוונים בחינם לתקופת הבידוד
פנאי קישור 58 רעיונות עסוקה חינמיים לחופש
קורסים מקוונים מכון דוידסון קישור
קורסים מקוונים (אנגלית) Coursera קישור
קורסים מקוונים (אנגלית) EdX קישור
קורסים מקוונים (אנגלית) Khan Academy קישור
קורסים מקוונים (אנגלית) freeCodeCamp קישור
הכשרות שירות התעסוקה קישור
קורסים (עברית) משרד התעסוקה קישור