רישום לבתי הספר היסודיים


18/12/2023 13:51

לשנת הלימודים 2024-2025, תשפ"ה

הורים נכבדים,

אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשוניים וחשובים לקראת הרישום לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

הרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה – www.kiryat-ekron.muni.il

מועדי הרישום:

מיום חמישי א' בשבט התשפ"ד 11.01.2024 עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"ד 31.01.2024 בחצות.

כיתה א'מתאריך לידה:
יד' בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
עד תאריך:
כ"ג בטבת התשע"ט
31 בדצמבר 2018

מפגש להורים וילדים לקראת הרישום לבית הספר אוהל מאיר יערך ביום שני כ"ז בטבת, (08.01.2024) בשעה 16:00 במתחם בית הספר.

מפגש בזום להורים לקראת הרישום לבית הספר בן צבי יערך ביום רביעי ח' בטבת, (20.12.2023) בשעה 18:00

קישור לזום