רישום לבתי הספר היסודיים


11/01/2023 17:22

לשנת הלימודים 2023-2024, תשפ"ד

הורים נכבדים,

אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשוניים וחשובים לקראת הרישום לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים 2023-2024, הרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה – www.kiryat-ekron.muni.il

מועדי הרישום:

מיום שני א' בשבט התשפ"ג 23.01.2023

עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ג 12.02.2023 בחצות.

כיתה א'מתאריך לידה:
ג' בטבת התשע"ז
1 בינואר 2017
עד תאריך:
י"ג בטבת התשע"ח
31 בדצמבר 2017

מפגש להורים וילדים לקראת הרישום לביה"ס אוהל מאיר יערך ביום שישי כ"ז בשבט, (20.01.2023) בשעה 08:30 בבית הספר אוהל מאיר

מפגש להורים וילדים לקראת הרישום לביה"ס בן צבי יערך ביום שני ט"ז בשבט, (09.01.2023) בשעה 18:30 בבית הספר בן צבי