רישום לגני הילדים – תזכורת


29/01/2018 16:33

בס"ד

תזכורת רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט 2018 – 2019

בימים אלו מתקיים רישום לגני הילדים דרך אתר המועצה:

www.kiryat-ekron.muni.il

בתאריך 06.02.2018 מסתיים הרישום דרך האתר.

ילדים הממשיכים באותו הגן בשנת הלימודים הבאה חייבים ברישום דרך כתובת האתר הרשומה מעלה.

בבדיקה שערכנו נמצא כי למרבית הילדים לא בוצע רישום דרך האתר.

הנכם מתבקשים להזדרז לפני סגירת האתר.

הזכות להישארות באותו הגן אינה אוטומטית, לכן הורים שירשמו את ילדיהם עד 06.02.2018 דרך האתר תינתן לילדיהם זכות להישארות באותו גן.

בברכה,
מחלקת החינוך

רישום לגני הילדים