רישום לגני הילדים


11/01/2023 17:16

לשנת הלימודים 2023-2024, תשפ"ד

הורים נכבדים,

אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשוניים וחשובים לקראת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים 2023-2024, הרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה – www.kiryat-ekron.muni.il

מועדי הרישום:

מיום שני א' בשבט התשפ"ג 23.01.2023

עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ג 12.02.2023 בחצות.

גילאי 3ד' בטבת תש"פ
1 בינואר 2020
טז' בטבת תשפ"א
31 בדצמבר 2020
גילאי 4כ"ד בטבת תשע"ט
1 בינואר 2019
ג' בטבת תש"פ
31 בדצמבר 2019
גילאי 5י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט
31 בדצמבר 2018
  • אתר האינטרנט יסגר לרישום ביום ראשון כ"א בשבט התשפ"ג (12.02.2023) בחצות.
  • חובת הרישום הינה גם לילדים הממשיכים באותו גן.
  • הרישום יתבצע רק לתושבים שבתעודת הזהות מצוין שהינם תושבי קריית עקרון.
  • תינתן קדימות לשיבוץ הילדים בגן לנרשמים בתקופת מועדי הרישום המצוינים מעלה.
  • השיבוץ יהיה על פי הקריטריונים המופיעים בחוברת ההסברה שתפורסם באתר המועצה.
  • תהליכי הרישום יתבצעו באמצעות האינטרנט בכתובת המופיעה מעלה.
  • לשאלות טרום מועדי הרישום, יש לפנות בפקס 08-9357333 או 08-6228860 בציון מס' טלפון נייד או במייל: ganeiyeladim@ekron.org.il

נא הקפידו לעיין בחוברת בתרם רישום

מפגש זום להורים לקראת הרישום לגני הילדים יערך ביום שלישי כד' בטבת (17.01.2023) בשעה 20:30

בכבוד רב

אביבה וגנר
מנהלת אגף החינוך

מור דגן
מנהלת גני הילדים