רישום לגני הילדים


18/12/2023 19:50

רישום לגני הילדים

לשנת הלימודים 2024-2025, תשפ"ה

הורים נכבדים,

אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשוניים וחשובים לקראת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים 2024-2025, הרישום יתבצע באמצעות אתר המועצה – www.kiryat-ekron.muni.il

מועדי הרישום:

מיום חמישי א' בשבט התשפ"ד 11.01.2024

עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"ד 31.01.2024 בחצות.

גילאי 3י"ז בטבת התשפ"א 1 בינואר 2021כ"ז בטבת התשפ"ב 31 בדצמבר 2021
גילאי 4ד' בטבת התש"פ 1 בינואר 2020ט"ז בטבת התשפ"א 31 בדצמבר 2020
גילאי 5כ"ד בטבת התשע"ט 1 בינואר 2019ג' בטבת התש"פ 31 בדצמבר 2019
  • אתר האינטרנט יסגר לרישום ביום רביעי כ"א בשבט התשפ"ד (31.01.2024) בחצות.
  • חובת הרישום הינה גם לילדים הממשיכים באותו גן.
  • הרישום יתבצע רק לתושבים שבתעודת הזהות מצוין שהינם תושבי קריית עקרון.
  • תינתן קדימות לשיבוץ הילדים בגן לנרשמים בתקופת מועדי הרישום המצוינים מעלה.
  • השיבוץ יהיה על פי הקריטריונים המופיעים בחוברת ההסברה שתפורסם באתר המועצה.
  • תהליכי הרישום יתבצעו באמצעות האינטרנט בכתובת המופיעה מעלה.
  • לשאלות טרום מועדי הרישום, יש לפנות בפקס 08-9357333 או 08-9351262 בציון מס' טלפון נייד או במייל: ganeiyeladim@ekron.org.il

נא הקפידו לעיין בחוברת בטרם רישום

מפגש זום להורים – לקראת הרישום לגני הילדים יערך ביום רביעי כב' בטבת (03.01.2024) בשעה 19:00

קישור לזום

בכבוד רב

אביבה וגנר
מנהלת אגף החינוך

מור דגן
מנהלת גני הילדים