רישום לגני הילדים


23/12/2017 20:36

לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) – הודעה ראשונה 

הורים נכבדים,

אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשוניים וחשובים לקראת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019):

הרישום יתבצע דרך אתר המועצה www.kiryat-ekron.muni.il

מועדי הרישום: מיום רביעי א' בשבט תשע"ח (17.01.2018) עד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ח (06.02.2018) בחצות.

גילאי הרישום מתאריך לידה עד תאריך לידה
גילאי 3 י' טבת התשע"ה 1 בינואר 2015 י"ט בטבת התשע"ו 31 בדצמבר 2015
גילאי 4 כ"ט בטבת התשע"ד 1 בינואר 2014 ט' בטבת התשע""ה 31 בדצמבר 2014
גילאי 5 י"ט בטבת התשע"ג 1 בינואר 2013 כ"ח בטבת התשע"ד 31 בדצמבר 2013
  1. אפשרות הרישום דרך האתר תיסגר ביום שלישי כ"א בשבט תשע"ח (06.02.2018) בחצות
  2. חובת הרישום הינה גם לילדים הממשיכים באותו הגן
  3. זכות השיבוץ לילדי המשך באותו הגן תישמר עד 06.02.2018
  4. אין כל חשיבות בשיבוץ הילדים לזמן הרישום דרך האינטרנט – אין "כל הקודם זוכה"
  5. השיבוץ יהיה על פי הקריטריונים המופיעים בחוברת ההסברה שתישלח אליכם בדואר

חוברת הסברה מפורטת על רישום לגני ילדים ולכיתה א' תחולק בתיבות הדואר וניתן לקבלה במחלקת החינוך

בכבוד רב
כוכי טרי – רכזת גני הילדים
אביבה וגנר – מנהלת אגף החינוך