המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / רישום לכיתה א׳

רישום לכיתה א׳

רישום לכתה א׳

חייבים ברישום

בהתאם לחוק חינוך חובה נדרשים ההורים לרשום את ילדיהם לבית הספר היסודי על פי
השקפתם ואורח חייהם: ממלכתי ״בן צבי״ או ממלכתי דתי רגיל או תורני ״אהל מאיר״.

גילאי רישום

כ״ה בטבת התשע״א ( 1 בינואר 2011 ) עד ה׳ בטבת התשע״ב (31 בדצמבר 2011).

מקום ומועדי הרישום

במזכירות בית הספר ״אהל מאיר״ או ״בן צבי״.
מיום ראשון ב׳ בשבט תשע״ז (29.1.2017) עד יום חמישי כ׳ בשבט התשע״ז (16.2.2017)
– ביום ראשון עד חמישי בין השעות: 12:00-8:00
– בימי שלישי בין השעות: 17:30-16:00

המסמכים הדרושים לרישום

  1. צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל הספחים בהם רשום/ה הבן/ת וכתובת
    המגורים.
  2. חתימה על טופס הסכמה להצטרפות לתוכנית ״קרן קרב״ (במזכירות בית הספר).

השיבוץ בכתות א׳

השיבוץ בכתות א׳ הינו בסמכות ובאחריות הנהלת בית הספר ועל בסיס שיקולים פדגוגיים.
ביטול רישום
בקשה מנומקת לביטול הרישום תוגש בכתב למזכירות בית הספר בו התבצע הרישום והעתק
למזכירות המחלקה לחינוך.
ההורים מתבקשים להמציא למחלקה לחינוך אישור על רישום בבית ספר חלופי. על פי
הנחיות משרד החינוך, תלמידי בתי ספר היסודיים הלומדים מחוץ ליישוב אינם זכאים
לכרטיסיות נסיעה.

נוהל בקשת העברה מבית הספר אחד למשנהו לתלמידי ב׳-ה׳

מעבר מבית ספר מחוץ לקרית עקרון בעקבות העתקת מקום מגורים.
ההורים מתבקשים לקבל אישור גריעה מהמחלקה לחינוך.

רישום לתלמידי החינוך המיוחד

תלמיד שעבר הרשמה בה הוחלט שהוא זכאי למסגרת חינוך מיוחד, לא ירשם בנוהל הרגיל
אלא ישובץ ע״י וועדת שיבוץ של המחלקה לחינוך: במידה ולא תיפתח כתה א׳ קטנה באחד
משני בתי הספר בקרית עקרון, יופנה התלמיד לבית ספר מחוץ לקרית עקרון והתלמיד זכאי
להסעה הלוך וחזור.
המועצה המקומית תשלם עבור התלמיד אגרת לימודי חוץ על פי חוק וההורים מחויבים
באגרת תשלומי הורים ככל תלמידי החינוך הרגיל.
השיבוץ לבית הספר לחינוך מיוחד מחוץ לקרית עקרון: בהתאם ללקויות של התלמיד,
והתלמיד זכאי להסעה הלוך ושוב.

רישום לבית ספר חרדי מחוץ לישוב

ההורים מתבקשים להגיע למחלקת החינוך למלא טופס בקשה ולצרף צילום תעודת זהות
של שני ההורים כדי לקבל אישור לימודי חוץ שאינו מחייב את המועצה בתשלום כל שהוא
והתלמיד אינו זכאי לכרטיסיות נסיעה.

נוהל בקשת העברה מבית הספר אחד למשנהו לתלמידי ב׳-ה׳

* ההורים מתבקשים להגיש בקשה מנומקת למחלקה לחינוך עד 30.3.2017
* אישור מעבר יתקיים רק לאחר התכנסות וועדה יישובית לבדיקת הבקשה והנימוקים.
* מעבר מבית ספר מחוץ לקרית עקרון בעקבות העתקת מקום מגורים, ההורים מתבקשים
לקבל אישור גריעה מהמחלקה לחינוך.

 

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב