רישום לשנת הלימודים תשפ"ג, 2022-2023


17/12/2021 00:59

רישום לגני הילדים

הורים נכבדים,
אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשונים וחשובים לקראת הרישום לגני הילדים לשנת תשפ"ג 2022-2023

מועדי הרישום

מיום שני א' בשבט התשפ"ב 03/01/2022 עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23/01/2022 בחצות.

גילאי 3

כד' בטבת התשע"ט 1 בינואר 2019

ג' בטבת התש"פ 31 בדצמבר 2019

גילאי 4

י"ד בטבת התשע"ח 1 בינואר 2018

כ"ג בטבת התשע"ט 31 בדצמבר 2018

גילאי 5

ג' בטבת התשע"ז 1 בינואר 2017

י"ג בטבת התשע"ח 31 בדצמבר 2017

 1. אתר האינטרנט יסגר לרישום ביום ראשון כ"א בשבט התשפ"א (23/01/2022) בחצות.
 2. חובת הרישום הינה גם לילדים הממשיכים באותו הגן
 3. הרישום יתבצע רק לתושבים שבתעודת הזהות מצוין שהינם תושבי קריית עקרון
 4. תינתן קדימות לשיבוץ הילדים בגן לנרשמים בתקופת מועדי הרישום המצוינים מעלה
 5. השיבוץ יהיה על פי הקריטריונים המופיעים בחוברת ההסברה המפורסמת באתר המועצה
 6. תהליכי הרישום יתבצעו באמצעות האינטרנט בקישור הבא
 7. לשאלות טרום מועדי הרישום, יש לפנות בפקס 08-9357333 או 08-9351262 בציון מספר טלפון או במייל: ganeiyeladim@gmail.com

רישום לבתי הספר היסודיים

לשנת הלימודים 2022-2023, תשפ"ג

הורים נכבדים,
אנו מתכבדים להודיעכם על פרטים ראשונים וחשובים לקראת הרישום לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 הרישום

קישור לרישום

מועדי הרישום

מיום שני א' בשבט התשפ"ב 03/01/2022 עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23/01/2022 בחצות.

כיתה א'

מתאריך לידה: כ' בטבת התשע"ו 1 בינואר 2016 עד תאריך: ב' בטבת התשע"ז 31 בדצמבר 2016

מפגשי הורים

 1. מפגש הורים וילדים לקראת הרישום לבית הספר אוהל מאיר יערך ביום שלישי יז' בטבת, (21/12/2021) בשעה 17:00 במתחם בית הספר
  המפגש המתוכנן לאוהל מאיר נדחה למועד אחר (מועד חדש יעודכן כאן בהמשך)
 2. מפגש זום להורים לקראת הרישום לבית הספר בן צבי יערך ביום רביעי כה' בטבת, (29/12/2021) בשעה 19:00

בכבוד רב

אביבה וגנר
מנהלת אגף החינוך

מור דגן
מנהלת גני הילדים