רכז מניעת נשירה


06/03/2021 23:19

מכרז פנימי / פומבי מס' 07/21

היקף משרה: 50%

כפיפות: מנהלת אגף החינוך

תיאור התפקיד:

א. הגדרה ופיקוח אחר הישגים פדגוגיים וחברתיים של תלמידי הרשות בבתי הספר העל יסודיים האיזוריים.

ב. ייזום תוכניות להעלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים וצמצום הפערים הלימודיים ואחריות להפעלת המערך המסייע.

ג. הגדלת שיעור הלומדים וקידום מניעת נשירה, טיפול בתלמידים נושרים ותלמידים בסיכון, בשיתוף עם הקב"ס, מפקח משרד החינוך על מניעת נשירה, אגף הרווחה, הצוות הבית ספרי, הורים וכל גורם אחר.

ד. יישוג (Reaching out), התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ויצירת קשר עם התלמידים מתוך הדדיות ושותפות.

ה. קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף לתלמידים המתחילים או המסיימים את מערך החינוך העל יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.

ו. פיקוח אחר הטיפול בתלמידים בעלי קשיים חברתיים, קשיי למידה ומשברים אישיים בשיתוף הצוות החינוכי השפ"ח הקב"ס.

ז. פעילות בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

ח. מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוצה לו, כצו מחנות קורסים וסמינרים.

ט. פיתוח תוכניות חינוכיות ערכיות ושילוב תוכניות של מנהל חברה ונוער להגברת המחויבות הקהילתית והתנדבותית בקרב התלמידים לרבות העלאת אחוזי ההשתתפות בגיוס לצה"ל / שירות לאומי / שירות אזרחי, למניעת אלימות והתנהגויות בסיכון.

י. ניהול קשרי עבודה, תיאום ושיתוף פעולה עם מפקחי העל יסודי של משרד החינוך במחוז. יא. ניהול פרויקטים נוספים ע"פ דרישת מנהלת אגף החינוך.

תנאי סף:

השכלה:

תואר ראשון. עדיפות תינתן לבעלי תואר באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.

ניסיון:

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתפקיד דומה או בעבודה עם נוער בסיכון.

דרישות נוספות:

שפות: עברית ואנגלית ברמה טובה.

יישומי מחשב: מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות – ידע בתוכנות Office

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. קיום מערכת גומלין עם גורמים ברשות ובמשרד החינוך.

ב. ריבוי משימות.

ג. אמפתיה ויכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון.

ד. יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית מודעות ומעורבות חברתית.

ה. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.

ו. יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.

אישורים נדרשים:

אישור משטרה: רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדרות מסוימים תשס"א- 2001.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 14.04.2021 בשעה 14.00.

רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי ראש המועצה