רכז מערך החינוך העל יסודי מכרז חיצוני מס' 1/17


05/01/2017 10:42

הגדרת המשרה:

ריכוז מערך החינוך העל יסודי ,על היבטיו השונים ,של כלל תלמידי היישוב קריית עקרון בבתי הספר העל יסודיים שמחוץ ליישוב.

היקף המשרה:

100%.

כפיפות:

מנהלת מחלקת החינוך ברשות.

תיאור התפקיד :

 • יישום מדיניות הרשות בכל הקשור לביצוע תכנון, פיקוח ובקרה אחר פעילותם הפדגוגית של בתי הספר העל יסודיים בהם לומדים תלמידי קריית עקרון (כיתות ז'- יב').
 • הכנת תכנית עבודה שנתית, ביצוע מעקב, בקרה והפקת לקחים.
 • הובלה של יוזמות ופרויקטים על פי הנחיות מנהלת מחלקת החינוך.

תנאי סף:

השכלה וניסיון תעסוקתי:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
 • בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 • בעל ידע וניסיון במערך החינוך העל יסודי הממלכתי.

עיקרי התפקיד:

 • ליווי התלמידים הלומדים במוסדות התיכוניים.
 • פיתוח וליווי יוזמות ופרויקטים לתלמידי החטיבה העליונה.
 • מעקב אחר יישום מדיניות הרשות המקומית.
 • עבודה בשיתוף עם מנהלת המחלקה, קב"ס ומנהלות /מנהלים של בתי ספר ורשויות בהן לומדים התלמידים
 • הובלה של הצמחת תיכון יישובי

דרישות מיוחדות:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • גמישות בשעות העבודה
 • נסיעות בתפקיד
 • ייצוגיות בפורומים מקצועיים.

כישורים אישיים:

 • יכולת ארגון וניהול
 • כושר התבטאות בכתב ובעל פה
 • עברית ברמה גבוהה
 • תקשורת בין אישית טובה
 • כושר ניהול עובדים והנעתם
 • יכולת ארגון ותכנון
 • יוזמה ומעוף
 • יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 22.01.2017 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם, אשר ניתן להשיג במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון.

או לחלופין להוריד מכאן:
הורדת טופס שאלון אישי למשרה פנויה

 

איש קשר לעניין מכרז זה – גב' רונית איציקסון טלפון 08-6228866

 

רק מועמדים העונים על דרישות הסף, ייענו.

הבהרה מגדרית – המכרז נכתב בלשון זכר, אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

 

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה