רענון ההנחיות כיצד יש להתנהג בזמן רעידת אדמה


04/07/2018 16:58