רשימת האותיות ה"תפוסות" וה"פנויות"


13/09/2023 17:20

רשימת האותיות ה"תפוסות" וה"פנויות" לקראת הבחירות ברשויות המקומיות 31.10.2023 ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות

מדינת ישראל משרד הפנים היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות