שומרים יחדיו על יישוב נקי מצואת כלבים!


15/12/2022 10:42

במקביל להסברה בנושא החלו השבוע אגף תפעול ושפ"ע בסימוני שבילים המזכירים לכולנו ובעיקר לבעלי הכלבים לשמור על יישוב נקי.

אנא דאגו לאסוף את צואת הכלב בסיום ולהשליכו לפח!

רק ביחד ובשיתוף פעולה נשמור על קריית עקרון נקייה.