שומרים על הצומח בקריית עקרון!


07/10/2021 16:15

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה של המועצה, מבצעת בימים אלו ריסוס כנגד חדקונית הדקל ברחבי היישוב.

חדקונית הדקל היא חיפושית פולשת חומה עם חדק מוארך, ונחשבת לאחד המזיקים הקשים הפוגעים בעצי הדקל. נקבת החדקונית נוחתת על צמרת הדקל, מכרסמת את אחת מכפותיו ויורדת לקודקוד הצמיחה, שם נוהגת להטיל מאות ביצים, מהם יבקעו הזחלים אשר יכרסמו את ליבת העץ עד לכדי השמדה, ריקבון וקריסה.