שיבושים באספקת המים


21/04/2020 09:07

עקב תיקון דחוף והכרחי של נזילת מים בצינור ראשי של חברת מקורות היום ה 21.04.2020  החל מ 8:00 ייתכנו שיבושים וירידת לחצים באספקת המים בקריית עקרון ומזכרת בתיה.
צפי לסיום התקלה כ 4 שעות.