שיח ציבורי פתוח


06/09/2016 12:33

האירוע הסתיים!

הנכם מוזמנים לשיח ציבורי פתוח בנושא החינוך

חינוך ללא הפסקה!
אומרים שכל דבר טוב מתחיל ונגמר בחינוך.
"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים" (יאנוש קורצא'ק)

הנכם מוזמנים לשיח ציבורי פתוח בנושא החינוך

ביום רביעי ד' באלול התשע"ו (07.09.2016)

בשעה 19:00 במתנ"ס קריית עקרון

בהשתתפות:

  • ראש המועצה מר חובב צברי
  • מחזיק תיק החינוך והבטחון מר נועם אהרון
  • מנהלת המחלקה לחינוך גברת אביבה וגנר וצוות מחלקת החינוך

בכבוד רב

חובב צברי
ראש המועצה

נועם אהרון
מחזיק תיק חינוך וביטחון

משה לוי
יו"ר הנהלת המתנ"ס

בואו להיות מעורבים ושותפים בנושא החינוך,
מדברים על החינוך, על הפרוייקטים, על ההעשרה,
תוכניות עתידיות וכמובן לשמוע אתכם

 

מפת הגעה:

לכל האירועים