שינויים בהסדרי התנועה


12/03/2019 18:18

שינויים בהסדרי התנועה בשל עבודות ברחובות רמב"ם ושיבת ציון

החל מתאריך 10.03.2019 ועד לתאריך 18.03.2019 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברחובות רמב"ם ושיבת ציון.

מועצת קריית עקרון פונה לתושבים ומבקשת מהם לפנות את הכביש מרכבים בין השעות 08.00 ועד 17.00 בתאריכים הללו. תנועת הרכבים תתאפשר בהתאם להתקדמות העבודה והסדרים זמניים במקום. רכב שיפריע למהלך העבודה ייגרר. שינויי תנועה קבועים יבוצעו מיד עם גמר העבודות והמועצה תפרסם הודעה על כך. שימו לב לשינויים בהסדרי התנועה, והיערכו בהתאם.