שינויים בפינוי הגזם ביום העצמאות


08/05/2024 19:33

תושבים יקרים,

ביום העצמאות לא יתבצע פינוי אשפה או גזם ביישוב.

ברחובות בהם פינוי הפחים מתבצע בימי שלישי, תפונה האשפה יום למחרת יום העצמאות (15/05)

כמו כן אנו מדגישים כי אין להוציא גזם במהלך יום שני 13/05

אנא הבנתכם!