שיתוף החברה היזמית 'טובול' בהליך התכנון


07/08/2023 13:50

קריית עקרון – מתחם רבין

עבור דיירי ודיירות מתחם רבין,

ברצוננו ליידעכם כי הוגשה בקשה מטעם החברה היזמית 'טובול' להיות שותפים בקידום התוכנית להתחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רבין.

בדיקת המסמכים שהוגשו ע"י היזם מראה שלמעלה מ- 50% מבעלי הדירות בבניינים הרצל 37-43 (בניינים אי זוגיים בלבד) חתמו על הסכם סופי מול 'טובול' לעסקת פינוי בינוי. בנוסף, התקבלו אסמכתאות על קיומה של נציגות דיירים מוסמכת אשר ייפתה את כוחה של חברת טובול לייצג את בעלי הדירות בהליך התכנוני. על כן, ובהתאם לנוהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשיתוף יזמים, אושר כי חברת 'טובול' תהיה שותפה בהליך התכנון באבני דרך מרכזיות.

המשמעות היא שהיזם או צוות מקצועי מטעמו מוזמן להשתתף בפגישות מקצועיות המתקיימות עם המועצה ומוסדות התכנון, ולמפגשים וכנסים עם התושבים. נדגיש: החלטה זו אינה מחייבת את בעלי דירות שלא חתמו על הסכם מול חברת 'טובול' לחתום ליזם זה; המועצה אינה מתערבת בהסכמים קנייניים בין תושבים ליזמים. בעלי הדירות מוזמנים לפנות למנהלת להתייעצות בנוגע לחתימה על הסכמים.

בברכה,
איתן סרבר וסיון קורן

המנהלת להתחדשות עירונית בקריית עקרון

מטעם מועצת קריית עקרון

לשאלות ומידע נוסף מוזמנים לפנות למנהלת להתחדשות עירונית קריית עקרון

טל': 03-6555155

מייל: sivan@pplan.co.il