שלב ב' בחידוש הגינות ביישוב יוצא לדרך


28/06/2022 13:52

הבוקר ייצא לדרך שלב ב' בעבודות חידוש כלל הגנים הציבוריים ביישוב.

לאחר ניקוי וחיטוי הגנים, ייצבעו המתקנים במקום.

כל גן אשר ייצבע ייתלה בו שילוט בהתאם.