שלג ברחבה שבין בניין המועצה לספרייה מוזמנים


09/03/2020 12:49

השלג חוזר לקריית עקרון, כולם מוזמנים, עכשיו ברחבת המועצה