יום חג במועצה


01/09/2022 07:00

נפתחה שנת הלימודים הנוכחית תשפ"ג

לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך, שנת לימודים פורייה מהנה ומוצלחת!