קריית עקרון צומחת


03/05/2017 18:26

ראש המועצה דן עם שר הכלכלה על תכניות פיתוח מסחר ודיור

בפגישה שנערכה בין ראש מועצת קריית עקרון, מר חובב צברי, לשר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן, פרש ראש המועצה את מצב היישוב וחזונו להמשך הפיתוח והצמיחה ביישוב.
בין הנושאים שנידונו בפגישה, בלטו הקמת אזור תעשייה "עקרון 2000" והקמת מנהלת מתאימה לכך, פיתוח תכנית מע"ר – מרכז עירוני ראשי, והכשרת קרקעות עבור מוסדות חינוך תומכות מע"ר, התחדשות עירונית ופיתוח פרויקטים כלכליים-חברתיים.

במהלך הפגישה ביקש ראש המועצה סיוע בתהליכי התחדשות עירונית בסך 300,000 ש"ח להתנעת תהליכי יצירת תכניות להקמת מנהלת משותפת לאזור התעשייה ולנושאי התחדשות עירונית. יתרה מכך, על מנת להניע תהליכי התחדשות עירונית הקשורים בדיור, דרש ראש המועצה משר הכלכלה תמיכה בהכפלת זכויות בניה לאזור תעשייה "עקרון 2000", תוך הכרה באור התעשייה כמקור כלכלי להקמת שכונה חדשה בת אלפי יחידות דיור. מעבר לתמיכת השר בנושא זה, ביקש ראש המועצה סיוע כספי בסך 100,000 ש"ח לצורך הכשרת קרקעות למבני ציבור תומכי תכנית פיתוח המרכז העירוני, המוערכים כרגע בכ-300 יחידות חדשות.

לצד תכניות הפיתוח העירוני, הדגיש ראש המועצה צברי את החשיבות שבפיתוח פרוייקטים חברתיים-כלכליים ביישוב, לרווחת התושבים מכל שכבות האוכלוסייה. בנושא זה, ביקש ראש המועצה את תמיכתו של השר בסיוע להפעלת פרוייקטים חברתיים שונים.

מר חובב צברי, ראש המועצה: "אני שואף להיות רשות עצמאית ולא להיות לנטל על הממשלה, שאיפתנו היא להיות רשות עצמאית ואיתנה. יחד עם זאת, אנו רוצים לבנות כאן על מנת שתושבי קריית עקרון שנולדו וגדלו כאן יוכלו לרכוש בתים ביישוב ולהמשיך לגור בו. לצד זאת, עלינו לדאוג שרמת השירותים ביישוב תישמר, ועל כן יש לייצר איזון בין בנייה לבין מגורים ובנייה למסחר ותעשייה. "