תאגיד מי ציונה – קיבל ציון "טוב מאוד" בביקורת מוכנות לחירום


17/04/2023 13:41

תאגיד מי ציונה עבר ביקורת מוכנות לחירום ונמצא ברמת כשירות ומוכנות טובה מאוד!

התאגיד נבדק על ידי רשות המים הממשלתית במסגרת ביקורת חירום של המועצה המקומית קריית עקרון שנערכה בתאריך 27.3.2023.

הביקורת נערכה במטרה לעמוד את כשירותם של התאגיד והמועצה המקומית קריית עקרון ושיתוף הפעולה ביניהם. ניתן דגש על יחסי העבודה בין התאגיד לבין מחלקות המועצה השונות הן בשגרה והן בחירום. נבחן שיתוף הפעולה בין התאגיד למכלול הנדסה תחתיו הוא עובד ופועל בעת חירום וכן שיתוף הפעולה בין התאגיד לשאר מכלולי המועצה הפועלים בחירום : מכלול מידע לציבור, מכלול רווחה, ומכלול מתנדבים.

בסיכום הביקורת נרשם:

  1. כשירות מ.מ קרית עקרון ותאגיד המים "מי ציונה" למשבר מים טובה מאוד ומתקיים תהליך רצוף של תיקוף והטמעת הנהלים וההערכות לחירום, התאום והשת"פ בכלל הרמות מהווה נקודת חוזקה
  2. ניכר כי המועצה ערוכה בצורה טובה לשעת חירום. מנהלי המכלולים מקצועיים ובקיאים מהנדרש מהם בעת חירום. טיב הקשר וממשקי העבודה בין הרשות לתאגיד בשגרה מוכיח עצמו על כך ישר כח!

כשירות התאגיד למשבר מים במועצה מקומית קריית עקרון הנה טובה מאוד!

עו"ד שאול רומנו , יו"ר התאגיד: "התאגיד שם את נושא החירום והמוכנות למשבר מים במרכז העשייה בשוטף מה שבא לידי ביטוי במעורבות כלל עובדי והנהלת התאגיד. התאגיד משקיע משאבים רבים למתן מענה בהתאם לניתוח האיומים. לכל אורך השנים התאגיד זוכה לתשבחות של רשות המים ושל הרשויות המקומיות הן על מוכנותו לשעת חירום והן על שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות. אני מברך את כל העוסקים במלאכה. "

מנכ"לית התאגיד , רינה קטיף: "לא ניתן להפריז בחשיבות מוכנות לשעת חירום. אני גאה בציון שקיבלנו, ומודה לכל העובדים שעשו עבודה מצוינת אשר בזכותה זכינו לציון טוב מאוד. נמשיך לפעול ולהשתפר גם להבא."