תוצאות שיבוץ לגני הילדים

לשנת הלימודים תשע"ט

הורים יקרים,

החל מהיום 30.05.2018 ניתן לצפות בתוצאות שיבוץ ילדכם בגני הילדים בקישור המובא בהמשך.

בברכת דרך צלחה!

אגף החינוך.

לצפיה בתוצאות השיבוץ

בקשת ערעור

את הבקשה יש להעביר למזכירות אגף החינוך בפקס: 08-9357333

לידיעתכם: יידונו אך ורק בקשות מנומקות שתגענה עד 19.06.2018 בחצות

טופס בקשת ערעור

הבהרה:

בשנת הלימודים תשע"ט יפתחו שני גנים חדשים בשכונת חבצלת הצעירה, ברחוב הכלנית 2.
גן ממלכתי דתי בשם "חיטה" וגן ממלכתי בשם "אלמוג".

מאפייני גן אלמוג:

  1. גן אלמוג הינו גן טרום חובה לכל הילדים שנולדו בשנתון 2014 בחודשים 10,11,12/14
  2. ייחודו של הגן הוא שילדים אילו באותו שנתון. אין בגן זה ילדים צעירים יותר או בוגרים יותר.
  3. בגן זה יוכלו הילדים להישאר במשך שנתיים ויהווה המשך לגן חובה.
  4. בגן זה ניתן להכניס סייעת שניה בגלל ייחודו בשנתון.

מאפייני גן חיטה:

  1. גן חיטה הינו גן המיועד לילדים בשנתון 2013 + 2014.
  2. גן חיטה הינו גן טרום חובה + חובה.

בנוסף, גני הילדים הישנים יעברו למבנים חדשים:

  1. גן שירן עובר לרחוב הלבונה 5 צמוד לגן ורדים.
  2. גן מיטל עובר לרחוב הלבונה 5 צמוד לגן שירן.
  3. גן הגפן עובר למבנה הגן החדש באותו רחוב (הרב מימון).