תושבים יקרים, בט' באב, יום חמישי 27/7 משרדי המועצה יהיו סגורים, גם הווטרינר הרשותי לא יקבל קהל ביום זה. לידיעתכם


24/07/2023 16:15