תושבים יקרים, במהלך החגים המועצה תהיה סגורה בתאריכים הבאים:


20/09/2022 14:29

ראש השנה – 25-27/9 (ימים א' עד ג')

יום כיפור – 4-5/10 (ימים ב' וג')

סוכות וחול המועד – 9-17/10 (ימים א' עד ב' שבוע לאחר מכן)

יחד עם זאת, המועצה תעבוד במתכונת מצומצמת ובערבי החג והחג המוקד היישובי 106 יעבוד מרחוק ובחול המועד המוקד המקומי יעבוד כרגיל.

לידיעתכם!

שנה טובה ומתוקה!