תושבים יקרים, עקב עבודות בטיחות במתחם בילו, נסגר זמנית שביל הגישה למתחם מפארק דורותי. לידיעתכם!


06/12/2022 22:31