תושבים יקרים עקב ריבוי גזם ומילוי המשאית,


31/08/2022 18:14

לא פונה כל הגזם ברחוב רמב"ם, הטיפול בגזם שנותר יערך מחר.