תושבים יקרים, עקב תקלה בטלפון הקווי במועצה. לכל פנייה לכלל מחלקות המועצה יש להתקשר למוקד 106 עד להודעה לחדשה. לידיעתכם


30/07/2023 11:31